แหล่งท่องเตร็ดเตร่ศิลปพิธีกรรมระเบียบแบบแผน | www.cheapshop.club 

แหล่งท่องเตร็ดเตร่ศิลปพิธีกรรมระเบียบแบบแผน

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:24:55 น. เข้าชม 236 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจ.ภาคสุริยาออกเฉียงทิศอุดรตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นประเทศสำคัญของหัวประเทศฝ่ายทิศเหนือวิธีเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี ประเทศหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กม. มีดินแดนคาดคะเน 11,730 ที่คุมขังกม. (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคสุริยาออกเลี่ยงเหนือ และยังมีถิ่นความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิมณฑลที่อุดมเพียบพร้อม จังหวัดจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตดูแลกว้างใหญ่ใหญ่ยิ่งในประเทศ สมัยนี้อุดรธานีเป็นหมดไปกลางการคมนาคมทั้งโพยมและทางถนนของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดร เป็นหมดไปกลางกลุ่มงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคอาทิตย์ออกเฉียงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปหารือและพิธีกรรมภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาพบว่า อาณาเขตพื้นที่ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยึดถือในกลุ่มทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ท้องถิ่นที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนเรื่องเก่าแก่ที่จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความพัฒนาในระดับสูง และอาจสอนความเจริญเติบโตนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆแบบยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของคนสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยพงศาวดารของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเหตุการณ์ในอดีตแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ขณะหมู่ไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชไม่สบายด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นภาราที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกศึกสงคราม พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดประเทศนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยุหะไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ เพียงแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อมณฑลหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวจากฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอิ้นว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับเก็บรักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีข้อกำหนดห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในภา 25 กิโลของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นนครแกนกลางกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่บรรลุเป้าหมายราชการ จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานีปัจจุบันนี้) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร ขณะทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เนื่องจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองแจ่มแจ้งล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยประจวบเพราะเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการมณฑลระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อประเทศครั้นเมื่อคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติต้นโพธิ์") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราโชงการให้จัดตั้งพาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง จังหวัด จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการผันการบริหารจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระท่าทางการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการภูดล งดการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเหลือหลอเท่านั้นจ.และอำเภอแค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือเพียงเมือง "จังหวัดอุดรธานี" อย่างเดียว วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงเค้าโครงของหมดไปกลางการดำเนินงานในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการดำเนินงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนหลวงหนองประจักษ์ สวนส่วนกลางหนองประจักษ์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีข้างในวนอุทยานภูสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอภาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนพงศาวดารภูบาทา,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ชื่น,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราธานีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักภาราธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ วัดนิ้วกลางวาส อำเภอเมืองอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอพาราอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่ท่องท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงกระจ่าง อ.พารา ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร วันสงกรานต์เมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี เขตสวนสาธารณะหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญบั้งไฟกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานพันธกิจบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงแขพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่ออกตัวผ้าพื้นประเทศ บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด จ.อุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีภารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเตร็ดเตร่กับธานีใกล้เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูเท้า-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่ม-หาดคู่มือ-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าไป-ศาลาแก้ว***่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนกลางหนองเข้าใจศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพื่อให้เป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้ทำชำระหนองแจ่มแจ้งขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดสวยมาก ทำสะพานประสานระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศตะวันตกเบี่ยงเหนือจะมีพระพระราชวังหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกพลังกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดพท.เพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงสระบัว เป็นสวนธารณะเพราะว่าใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมสระบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.มณฑลอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติแต่งไว้ทำนองเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนรวมอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์นิจสินธานีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษาอติราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดร สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5ธานี(นครราชสีมา-สายน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-แควชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-สายน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-แม่น้ำการสู้รบ-น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-แม่น้ำศึกสงคราม-ลำน้ำพุง-แม่น้ำก่ำ) ที่เป็นที่ต้นน้ำธารที่ประธานของภาคตะวันออกเลี่ยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่เด่นดังนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและจำพวกพืชจัดเตรียมข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จ.อุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีหน่วยพิทักษ์สวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอภารา จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่แถวแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดตำแหน่งที่ตั้งอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี) ที่อยู่ท่องเดินทางล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวดวงจันทร์เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนพงศาวดารภูตีน ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานมณฑลจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนประชุมรุดหน้าราม อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่เรียนและท่องท่องเที่ยวเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับผลิต กระเป๋าผ้าดิบ รับสกรีนถุงผ้าดิบ จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? รับจ้าง 26 ม.ค. 2563

ราคา 25 บาท

เข้าชม 6 ครั้ง

ระบบแผนการตลาด ที่ทำให้คน ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีการ แบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้ลกลู เพื่อความยั่งยืน

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? ขายตรง MLM 7 ม.ค. 2563

ราคา 4,800 บาท

เข้าชม 27 ครั้ง

ปะยางรถยนต์แถวนี้

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 26 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ขายบ้านใหม่ สไตล์น่ารัก ทาวน์โฮม กาญจน์กนกทาวน์ 1 ทำเลติดเมือง ถ.เลียบทางรถไฟ

(ลงโฆษณาฟรี เชียงใหม่) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 26 ม.ค. 2563

ราคา 2,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 4 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 814 ครั้ง

724 lnsure ประกันรถออนไลน์ ซื้อง่ายแค่คลิ๊กเดียว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? รถเก๋ง 26 ม.ค. 2563

ราคา 999 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

แว่นกันแดด ของแท้ถูกกว่าห้าง ประกัน2 ปี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 26 ม.ค. 2563

ราคา 0 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

ไม่เช็คเครดิต ทุกอาชีพอนุมัติ 100%

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 21 ธ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 21 ครั้ง

OUR GOAL IS NO 1 IN THE WORLD !!

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง ? สัตว์เลี้ยง 10 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 13 ครั้ง

GoodThaiSim ศูนย์รวมซิม เบอร์มงคล เลขมงคล เชื่อถือได้ 100%

(ลงโฆษณาฟรี สุรินทร์) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 26 ก.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 437 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:24:55 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com